CENOVNIK USLUGA

1. Usluga organizovanja vanredne sednice Skupštine Stambene zajednice na zahtev člana skupštine – 4.000,00.dinara po sednici – dve obavezne sednice godišnje se ne naplaćuju

2. Usluga izrade finansijskog izveštaja – 4.000,00 dinara po izveštaju – dva redovna finansijska izveštaja u toku godine se ne naplaćuju

3. Zastupanje pred Sudom – po izlasku 6.000,00 dinara

4. Legalizacija objekta – isključivo u saradnji sa advokatom zgrade – po radnom satu

5. Pripajanje , pretvaranje, dograđivanje , nadziđivanje – isključivo u saradnji sa advokatom zgrade – po radnom satu

6. Stručni nadzor nad radovima isključivo u saradnji sa profesionalnim nadzorom – po radnom satu

7. Sastanak u našem prostoru u vezi klijentovog posla, građevinskog , marketinškog, ponude interneta, osiguranja i slično koje nisu strogo vezane za upravljanje – po radnom satu 2.500,00 din

8. Očitavanje vodomera, strujomera ili kalorimetara i slanje podataka po uređaju 1.000,00 din/mesečno

9. Očitavanje kalorimetara po stanu i slanje podataka po uređaju – 2.000,00 dinara

10. Vajber grupa stambene zajednice ili neka druga grupa – 2.000,00 din/ mesečno

11. Izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave SZ u slučaju da je ista ostvaruje prihod na tržištu – 6.000,00 dinara

12. Konsultanske usluge u oblasti upravljanja – 4.000,00 dinara

13.Cena radnog sata 1.000,00 dinara / bruto po zaposlenom

14. Za dolazak na mesto intervencije u slučaju hitne intervencije upravniku se priznaje 1 bruto sat po zaposlenom

Anđela Com DSM Adresa: Grge Andrijanovića 6. deo, broj 4 stan 1 Mob: 060 71-61-301; 065 27-21-541 | Fiksni: 011 7777-577 email: office@upravnicizgrade.rs